Vrijwilligers

De vrijwilligers hebben als taak om de Taizé vieringen in ‘s-Hertogenbosch blijvend mogelijk te maken. In 2009 is er een begin gemaakt met deze vieringen en dit is in 2010 voortgezet met twee vieringen. In 2011 is een reeks van vieringen georganiseerd. Vanaf 2012 is besloten om de vieringen maandelijks te laten plaatsvinden en dit heeft geleid tot een gestage toename van het aantal belangstellenden. Ook in in komende jaren zullen de vrijwilligers proberen om deze Taizé vieringen meer bekendheid te geven en daarmee ruimte te bieden voor andere vormen van gemeenschap en inspiratie. Als jullie vragen, ideeën of opmerkingen hebben over deze vieringen of over de website, schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Het is ook mogelijk om hiervoor ons contactformulier te gebruiken. Een email naar info@taizeindenbosch.nl kan natuurlijk ook!

De vrijwilligers wensen jullie inspirerende vieringen en ontmoetingen!