Stilte en meditatieve liederen

Stilte

Informatie en communicatie spelen in onze tijd een belangrijke rol! Er staan ons veel middelen ter beschikking om met elkaar contact te zoeken en te onderhouden. En tegelijkertijd is er ook een groeiend verlangen naar een contact met wat ons ten diepste drijft, naar de bron van ons leven.

Om hiermee in contact te kunnen komen, is het echter nodig om stilte toe te laten in ons leven en te kijken en luisteren naar wat er diep van binnen bij ons leeft. Hiervoor staan ons ook technieken ter beschikking, zoals gebed en meditatie.

Meditatie komt van het Latijnse woord “meditare” en betekent letterlijk schouwen of kijken. Je kijkt naar je gedachten en je gevoelens en probeert die vervolgens los te laten om zo de stilte te ervaren. Op deze manier kan de onrust in ons verdwijnen en plaats maken voor vrede en innerlijke rust. Een vrede en rust die volgens gelovige mensen afkomstig is van God.

Daarom wordt in een Taizé viering 10 minuten uitgetrokken voor stilte.

Meditatieve liederen

Het samen zingen van meditatieve liederen speelt een belangrijke rol in een Taizé viering. De liederen bevatten kernachtige woorden uit het Nieuwe Testament en door het regelmatig herhalen van deze woorden ontstaat er een sfeer van rust en vrede, waardoor je, zoals de jongeren zelf zeggen, thuis komt bij jezelf!