Nieuws

Taizé viering zondag 17 september 2017
Op zondag 17 September 2017 zal er in de Grote Kerk te ‘s-Hertogenbosch een grote viering worden georganiseerd in het kader van 500 jaar Reformatie. Een flyer en meer nieuws volgt. Op deze pagina vinden jullie de laatste informatie.

Ontmoetingen in alle werelddelen
Op de vernieuwde website van Taizé vinden jullie op deze pagina alle informatie over de ontmoetingen van de Taizé gemeenschap wereldwijd. De moeite waard om eens te bekijken.

Pagina over stilte en meditatieve liederen
Zie deze pagina.

Jubileumviering op zaterdag 3 oktober 2015
De jubileumviering vond zaterdag 3 oktober 2015 plaats. Het was een zeer geslaagde viering waarvoor heel veel belangstelling was! Dank voor de organisatie!

Opname door Deutsche Grammaphon (Music of Unity and Peace)

Vuur op de parade 2015
Het Beraad van Kerken in Den Bosch heeft zich vanaf het moment van oprichting in gezet om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen. Vanuit dit perspectief heeft zij het initiatief genomen om op zaterdag  4 april 2015 om 19.15 uur tot 20.30 uur, vlak voor de Paaswake, een vuur te ontsteken in het midden van de Parade in Den Bosch.

Alle kerken, kerkelijke denominaties, geloofsbewegingen en alle mensen van goede wil, zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veel voorgangers, predikanten en kerkbesturen, en andere belangstellenden die voor vrede en eenheid kiezen, hebben aangegeven hierbij aanwezig te willen zijn.

We willen aan deze verbondenheid uiting geven door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade en hieraan onze Paaskaars of Lantaarn aan te steken en dit Licht mee te nemen naar onze eigen kerken. We realiseren ons dat we onderscheiden zijn en verschillende tradities hebben, maar erkennen dat we toch een zijn in Christus, die het fundament is voor ons geloof. Met Pasen vieren we dat Christus is verrezen en waarlijk is opgestaan. Wij geloven dat Hij ook nu nog in ons midden kan zijn, als wij in liefde met elkaar verbonden zijn.

Wij willen daarom dit Licht delen met heel de stad, met de straat en ook in verbinding met  onthechte mensen. Er zijn mensen in onze stad, de meest gastvrije stad van Nederland, voor wie die verbinding niet vanzelfsprekend is. Zij worden niet gezien of gehoord en leven in ongehoord isolement, onthecht. Dat heeft zo zijn redenen. Scheiding, verlies van een dierbare, van werk, van een baan, van een huis, het kan iedereen overkomen. Vaak zijn verslaving, psychiatrische storing en/of illegaliteit oorzaak of gevolg van onthechting.

Het Pastoraal Uitzend Bureau (PUB) biedt via dagbesteding ontmoeting en activiteit. Een plek op een stoel met een bak koffie, samen de straat schoonmaken, fietsen repareren en onderhoud van groen, het gaat om mensen zien en waarderen zoals ze zijn. Dat is het beroep dat het PUB uitoefent. Deelnemers en medewerkers van PUB delen verhalen rondom het vuur. Zij zullen iets vertellen over hun werk, hun present-zijn, hun delen van geloof en vertrouwen met hen wier levens en dromen gebroken zijn. In het delen van Paasbrood zal symbolisch en ritueel het verlangen om samen mens te zijn in het Licht worden gezet. We zijn tevens zeer verheugd dat de Taizégroep ‘s-Hertogenbosch met ons samen wil zingen en musiceren (Taize liederen Paasvuur 2015).

De nabij gelegen Grote Kerk en de St. Janskerk hebben eveneens hun medewerking toe gezegd om het Paasvuur op passende wijze, via een samenloop, naar hun kerken te brengen.

Namens het Beraad van Kerken wensen we iedereen in Den Bosch mooie paasdagen toe.

Reis naar Taizé in mei 2015
Het jaar 2015 is een bijzonder jaar voor de gemeenschap van Taizé. Dit jaar bestaat de gemeenschap 75 jaar en wordt de 100e verjaardag van broeder Roger gevierd (12 mei 1915 – 16 augustus 2005). Samen met hen willen we daar bij stil staan tijdens deze reis.

Geïnteresseerd? Kijk dan snel op deze pagina voor meer informatie!

Contactformulier in website
Vanaf 29 november 2014 is de pagina Contact aangevuld met een contactformulier. Heb je op- en/of aanmerkingen of suggesties? Laat het ons weten!